PROMOSI TERKINI-KLIK YA

Tuesday, May 10, 2011

17 NILAI MURNI BAHAGIAN C BAHASA MELAYU UPSR
17 NILAI MURNI YANG UTAMA:
 1. Baik Hati
 2. Berdikari
 3. Hemah Tinggi
 4. Hormat-menghormati
 5. Kasih Sayang
 6. Keadilan
 7. Kebebasan
 8. Keberanian
 9. Kebersihan fizikal dan mental
 10. Kejujuran
 11. Kerajinan
 12. Kerjasama
 13. Kesederhanaan
 14. Kesyukuran
 15. Rasional
 16. Semangat bermasyarakat
 17. Patriotisme

Pecahan-pecahan Nilai Murni ini:
1. BAIK HATI
   - Belas Kasihan
   - Bertimbang rasa
   - Murah hati
   - Saling memahami
   - Saling Memaafkan

2. BERDIKARI:
  - Berupaya bertindak sendiri
  - Yakin pada diri sendiri

3. HEMAH TINGGI:
  - Bersopan-santun
  - Berbudi bahasa
  - Mengaku kesalahan sendiri
  - Ramah mesra

4. HORMAT-MENGHORMATI:
  - Hormat ibu bapa
  - Hormat kerajaan dan negara
  - Patuh kepada undang-undang
  - Hormat ahli keluarga, guru, rakan, jiran
  - Hormat kepercayaan dan adat resam pelbagai bangsa
  - Patuh kepada ketetapan masa

5. KASIH SAYANG;
  - Menghargai nilai nyawa
  - Menyayangi alam sekitar
  - Cinta akan negara
 
6. KEADILAN:
  - Adil
  - Saksama
  - Kebebasan di sisi undang-undang

7. KEBERANIAN:
  - Berani mencuba
  - Berani kerana benar

8. KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL:
  - Kebersihan diri
  - Kebersihan alam sekitar

9. KEJUJURAN:
  - Amanah
  - Bercakap benar
  - Ikhlas
  - Bertanggungjawab

10.KERAJINAN:
  - Daya usaha
  - Dedikasi

11. KERJASAMA:
  - Gotong-royong
  - Bersatu padu
  - Bertolak ansur

12. KESEDERHANAAN:
  - Kelakuan
  - Pertuturan
 
13. KESYUKURAN:
  - Berterima kasih
  - Menghargai
  - Mengenang budi

14.RASIONAL:
  - Membuat pertimbangan

15. SEMANGAT BERMASYARAKAT:
  - Bermuafakat
  - Semangat kejiranan
  - Prihatin isu masyarakat dan sosial

16. PATRIOTISME:
  - Taat setia
  - Menghormati lagu dan bendera
  - Cinta negara
  - Berbangga jadi warga negara

17. KEBEBASAN
  - Kebebasan bersuara
  - Dan lain-lain  
 
  

Contoh Frasa dan Pecahan Nilai murni dan Pengajaran:
 • Menolong orang - Bertanggungjawab
 • Menghulurkan bantuan - Prihatin
 • Menderma, menyumbang - Toleransi
 • Memberi hadiah - Penyayang
 • Berkongsi barang dengan adik-beradik - Kasih sayang
 • Memberi hadiah - Pemurah
 • Membantu - Baik hati
 • Berkongsi - Berhemah tinggi
 • Membuat kerja rumah/sekolah - Rajin
 • Membuat jadual belajar - Gigih
 • Mengulang kali - Keazaman
 • Menyiapkan .... - Bersungguh-sungguh
 • Mengembalikan - Jujur
 • Memulangkan - Tulus
 • Menyerahkan - Amanah
 • Memberikan (Tidak meminta balasan) - Ikhlas
 • Meminjamkan - Rela hati
 • Tidak berkira - Bertolak-ansur
 • Tidak mementingkan diri sendiri - Sepakat/Muafakat
 • Mengagihkan tugasan - Adil/saksama
 • Membuat sesuatu keputusan - Bijaksana
 • Bertindak - Bestari
 • Mencari penyelesaian - Rasional
 • Menjadi rujukan - Matang
 • Bertindak demi kebaikan - Berani
 • Basuh baju/ kasut - Berdikari
 • Menghormati lagu Negaraku - Cinta negara
 • Mematuhi undang-undang - Semangat patriotik
 • Membawa bekal ke sekolah - jimat-cermat
 • Menjaga kebersihan diri - Cinta kebersihan
 • Menjaga kebersihan alam sekeliling - Mencintai alam
 • Membantu orang lain - Bekerjasama
 • Mengikut arahan guru - Taat
 • Mematuhi peraturan - Akur
 • Patuh arahan ibu bapa - Berdisiplin
 • Tenang mengahadapi sesuatu keadaan - Cekal
 • Tidak mudah kecewa - Tabah
 • Meneruskan usaha walaupun ...- Sabar
 • Tabah melakukan sesuatu - Tidak mudah berputus asa
 • Bangun awal, bersiap awal - Menepati masa
 • Menyiapkan kerja sekolah - Menghargai masa
 • Siapkan kerja mengikut masa - Menepati janji
 • Semangat inisiatif, inovatif, kreatif - Daya usaha
 • Rela berkorban masa, tenaga dan wang ringgit - Dedikasi
 • Berupaya mencapai sesuatu kejayaan - Jaya diri
 • Hidup berbaik-baik dengan jiran - Semangat kejiranan
 • ikap, pertimbangan yang tidak keterlaluan -Kesederhanaan
 • Kesenangan yang dikecapi - Kesyukuran
 • Pengiktirafan - Penghargaan
 • Berterima kasih - Menghargai
 • Suka bergaul mesra, tidak mengasingkan diri - Persaudaraan

No comments: