PROMOSI TERKINI-KLIK YA

Wednesday, February 19, 2014

KESILAPAN KATA BILANGANKESILAPAN DALAM KATA BILANGAN

SALAH
BETUL
Banyak organisasi-organisasi….
Banyak organisasi….
Banyak langkah-langkah….
Banyak langkah….
Semua tugas-tugas….
Semua tugas….
Semua anggota-anggota….
Semua anggota….
Semua ilmu-ilmu….
Semua ilmu….
Semua aspek-aspek….
Semua aspek….
Kesemua filem-filem….
Kesemua filem….
Segala maklumat-maklumat….
Segala maklumat….
Ramai pengguna-pengguna….
Ramai pengguna….
Kebanyakan orang-orang….
Kebanyakan orang….
Semua guru-guru….
Semua guru….
Semua pelajar-pelajar….
Semua pelajar….
Sebilangan besar ahli-ahli….
Sebilangan besar ahli….
Para pelajar-pelajar….
Para pelajar….

KESILAPAN KATA BILANGANKESILAPAN KATA BILANGAN • SALAH
  BETUL
  Di kalangan orang-orangdewasa….
  Di kalangan orang dewasa….
  Rombongan wanita-wanita….
  Rombongan wanita….
  Kumpulan pengakap-pengakap..
  Kumpulan pengakap….
  Barisan pemain-pemain….
  Barisan pemain….
  Deretan rumah-rumah….
  Deretan rumah
  Jemaah menteri-menteri….
  Jemaah menteri….
  Segerombolan pemberontak-pemberontak….
  Segerombolan pemberontak….
  Rangkaian lagu-lagu….
  Rangkaian lagu….
  Gugusan pulau-pulau….
  Gugusan pulau….
  Mesyuarat ketua-ketua….
  Mesyuarat ketua….
  Persatuan Bekas-bekasPerajurit….
  Persatuan Bekas Perajurit….
  Gabungan pelajar-pelajar….
  Gabungan pelajar….
  Senarai nama-nama….
  Senarai nama….

DI ATAU PADA YANG BETUL?


'DI' ATAU 'PADA' YANG BETUL?
 • SALAH
  BETUL
  Di zaman itu….
  Pada zaman itu….
  Di waktu itu….
  Pada waktu itu….
  Di suatu masa….
  Pada suatu masa….
  Di saat ini….
  Pada saat ini….
  Di abad ke-20
  Pada abad ke-20
  Di pagi ini….
  Pada pagi ini….
  Di petang itu….
  Pada petang itu….
  Di bulan yang mulia ini….
  Pada bulan yang mulia ini….
  Di hari yang bersejarah itu….
  Pada hari yang bersejarah itu….
  Di  abad ini….
  Pada abad ini….
  Di alaf baru ini….
  Pada alaf baru ini….
  Di hujung tahun nanti….
  Pada hujung tahun nanti….
  Di hari raya….
  Pada hari raya….
  Di ketika ini….
  Pada ketika ini….

PERBEZAAN PENGGUNAAN DALAM DENGAN DI DALAM


PERBEZAAN PENGGUNAAN 'DALAM' DAN 'DI DALAM'

SALAH
BETUL
di dalam mesyuarat
dalam mesyuarat
di dalam peperangan
dalam peperangan
di dalam kesedihan
dalam kesedihan
di dalam kemiskinan
dalam kemiskinan
di dalam kegembiraan
dalam kegembiraan
di dalam kegelapan
dalam kegelapan
di dalam mesyuarat
dalam mesyuarat
di dalam hal
dalam hal
di dalam seminar
dalam seminar
di  dalam kursus
dalam kursus
di dalam fikiran
dalam fikiran
di dalam urusan
dalam urusan
di dalam negara
dalam negara
di dalam perjuangan
dalam perjuangan

Sunday, February 16, 2014

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL BAHASA MELAYU SK SERI PASIR 2014PELAN STRATEGIK TAHUN 2011-2015
PANITIA BAHASA MELAYU SK SERI PASIR

ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Bahasa
Melayu Masih Belum
Mencapai Kelulusan
100% Dalam
Peperiksaan
UPSR.
 1. Masih terdapat pelajar yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis.
 2. Lebih kurang 5-8% gagal dalam Pemahaman dan penulisan
 3. Kosa kata yang terbatas dan tidak meluas dan tidak dapat membina ayat yang gramatis.
 1. Meningkatkan kadar celik huruf dan sifar buta huruf.
 2. Meningkatkan kelulusan 100% dalam Pemahaman dan Penulisan.
 3. Meningkatkan penguasaan pelajar dalam kosa kata/perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis.
 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.
 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu.
 4. Menjadikan Bahasa Melayu mata pelajaran yang mudah dan menarik minat murid.
 1. 100% murid menguasai kemahiran membaca dan menulis dari Tahun 1-6.
 2. Mencapai kelulusan 100 % dalam peperiksaan dalaman dan UPSR.
 3. Keupayaan murid untuk menguasai
Kosa kata dan seterusnya boleh membina ayat dengan baik.PELAN TAKTIKAL 2014
BIDANG KURIKULUM
PANITIA BAHASA MELAYU SK SERI PASIR

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
KOS/
SUMBER
TOV
ETR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
Perkembangan
Staf
Meningkatkan kemahiran pedagogi dan teknik pengajaran guru
 1. Guru Besar
 2. Penolong Kanan 1
 3. Ketua Panitia Bahasa Melayu.
Mei-Ogos
RM 300/
Sekolah
90% guru mencapai skor keseluruhan
Sekurang-kurangnya 100%.
100% guru mencapai skor keseluruhan
Sekurang-kurangnya 100%.
Kemahiran
Pedagogi
guru
2.
Bengkel Teknik menjawab kertas Penulisan
Meningkatkan
Kemahiran murid dalam teknik menjawab kertas penulisan.
 1. Ketua Panitia
 2. Guru-guru Bahasa Melayu
Mac-Ogos
RM 300/
Sekolah
88.14% murid
menguasai
94.92% Murid
menguasai
Peratus murid
Menguasai penulisan.

3.
Program 3P
Pengayaan, Pengukuhan dan Pemulihan
Dalam Kertas Pemahaman.Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab kertas pemahaman.
 1. Ketua Panitia
 2. Guru-guru Bahasa Melayu.
Jan-Ogos
RM 300/
Sekolah
94.92% Murid
menguasai
100%
Murid
menguasai
Peratus murid
Menguasai Pemahaman.
4.
Program Menyalin
Karangan
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam penulisan dan meluaskan kosa kata.
 1. Ketua Panitia
 2. Guru Bahasa Melayu Tahun 3,4,5 dan 6.
Januari-Oktober
RM 100/
Sekolah
88.14% Murid
94.92% Murid
Peratus Murid
Menguasai kertas Penulisan.
5.
 Penggunaan
Akhbar Didik Dalam Kelas
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam mennjawab soalan-soalan UPSR
Guru Bahasa Melayu Tahun 6
Januari –
September
RM
94.92%
Murid
Menguasai Pemahaman
88.14%
Penulisan

100%
Murid
Pemahaman
94.92%
Penulisan
Peratus
Murid
Menguasai
Pemahaman
dan
Penulisan6.
Teka SilangkataMeluaskan penguasaan pelajar terhadap kosa kata.
 1. Ketua Panitia
 2. Guru Bahasa Melayu tahun 3-6
Januari-November
RM 100/
Sekolah
70%
Tahun 3-6

100%
Murid tahun 3-6
Peratus murid menguasai Kosa kata.
7.


Sudut Bahasa Melayu
Di dalam Kelas
Meningkatkan
Penguasaan pelajar dalam
Tatabahasa khasnya penambahan
Ilmu tatabahasa
Dan kosa kata
1.      Guru
Bahasa
Melayu
Dan
Guru
Kelas
Januari-
November
RM 100/
Kelas
70%
Tahun 1-6
100%
Murid
Tahun 1-6
Peratus murid
Menguasai
Kertas
Pemahaman
Dan Penulisan