PROMOSI TERKINI-KLIK YA

Friday, February 22, 2013

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2013PELAN STRATEGIK TAHUN 2011-2015
PANITIA BAHASA MELAYU SK SERI PASIR

ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Bahasa
Melayu Masih Belum
Mencapai Kelulusan
100% Dalam
Peperiksaan
UPSR.
1.        Masih terdapat pelajar yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis.
2.        Lebih kurang 5-8% gagal dalam Pemahaman dan penulisan
3.        Kosa kata yang terbatas dan tidak meluas dan tidak dapat membina ayat yang gramatis.
1.        Meningkatkan kadar celik huruf dan sifar buta huruf.
2.        Meningkatkan kelulusan 100% dalam Pemahaman dan Penulisan.
3.        Meningkatkan penguasaan pelajar dalam kosa kata/perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis.
1.        Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
2.        Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.
3.        Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu.
4.        Menjadikan Bahasa Melayu mata pelajaran yang mudah dan menarik minat murid.
1.        100% murid menguasai kemahiran membaca dan menulis dari Tahun 1-6.
2.        Mencapai kelulusan 100 % dalam peperiksaan dalaman dan UPSR.
3.        Keupayaan murid untuk menguasai
Kosa kata dan seterusnya boleh membina ayat dengan baik.PELAN TAKTIKAL 2013
BIDANG KURIKULUM
PANITIA BAHASA MELAYU SK SERI PASIR

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
KOS/
SUMBER
TOV
ETR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
Perkembangan
Staf
Meningkatkan kemahiran pedagogi dan teknik pengajaran guru
1.        Guru Besar
2.        Penolong Kanan 1
3.        Ketua Panitia Bahasa Melayu.
Mei-Ogos
RM 300/
Sekolah
80% guru mencapai skor keseluruhan
Sekurang-kurangnya 90%.
100% guru mencapai skor keseluruhan
Sekurang-kurangnya 90%.
Kemahiran
Pedagogi
guru
2.
Bengkel Teknik menjawab kertas Penulisan
Meningkatkan
Kemahiran murid dalam teknik menjawab kertas penulisan.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru-guru Bahasa Melayu
Mac-Ogos
RM 300/
Sekolah
80% murid
100% Murid
Peratus murid
Menguasai penulisan.
3.
Program 3P
Pengayaan, Pengukuhan dan Pemulihan
Dalam Kertas Pemahaman.Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab kertas pemahaman.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru-guru Bahasa Mealayu.
Feb-Ogos
RM 300/
Sekolah
80% Murid
100%
Murid
Peratus murid
Menguasai Pemahaman.
4.
Program Menyalin
Karangan
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam penulisan dan meluaskan kosa kata.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru Bahasa Melayu Tahun 3,4,5 dan 6.
Januari-Oktober
RM 100/
Sekolah
80% Murid
100% Murid
Peratus Murid
Menguasai kertas Penulisan.
5.
 Penggunaan
Akhbar Didik Dalam Kelas
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam mennjawab soalan-soalan UPSR
Guru Bahasa Malayu Tahun 6
Januari –
September
RM
90%
Murid
100%
Murid
Peratus
Murid
Menguasai
Pemahaman
dan
Penulisan

6.
Teka SilangkataMeluaskan penguasaan pelajar terhadap kosa kata.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru Bahasa Melayu tahun 4,5,6
Januari-November
RM 100/
Sekolah
70%
Tahun 4,5,6

100%
Murid tahun 4,5,6
Peratus murid menguasai Kosa kata.
7.


Sudut Bahasa Melayu
Di dalam Kelas
Meningkatkan
Penguasaan pelajar dalam
Tatabahasa khasnya penambahan
Ilmu tatabahasa
Dan kosa kata
1.        Guru
Bahasa
Melayu
Dan
Guru
Kelas
Januari-
November
RM 100/
Kelas
70%
Tahun 4,5,6
100%
Murid
Tahun 4,5,6
Peratus murid
Menguasai
Kertas
Pemahaman
Dan Penulisan
8.
Program Zoom A
Meningkatkan
Penguasaan pelajar dalam
Menjawab soalan-soalan mengikut aras yang sesuai.
1.Guru Tahun 6
2. En Burhan
Januari-
Ogos
RM 10 bagi setiap pelajar
80%
Tahun 6
100%
Murid Tahun 6
Peratus
Murid menguasai
Kertas Pemahaman.
9.
Kelas Malam
Meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam Penulisan dan Pemahaman
Bahasa Melayu
Guru Tahun 6
Februari-Ogos
RM 30
Seorang
pelajar
80%
Tahun 6
100%
Murid tahun 6
Peratus murid menguasai
Kertas Pemahaman dan Penulisan
10.
Kelas Hari Sabtu
Meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam Penulisan dan Pemahaman
Bahasa Melayu
Guru Tahun 6
Februari-Ogos
-RM 100
80%
Tahun 6
100%
Murid tahun 6
Peratus murid menguasai
Kertas Pemahaman dan Penulisan