PROMOSI TERKINI-KLIK YA

Monday, September 16, 2013

PERTANDINGAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK

Pertandingan mendeklamasikan sajak sempena kemerdekaan telah diadakan di perpustakaan SK SERI PASIR pada 12 September 2013 dan dimenangi oleh Nukhbah Hariz Roslan bagi tahun 5, dan adik Nurul Hidayah Azmi menjadi juara bagi tahun 4.

Friday, April 26, 2013

CERAMAH PENULISAN UPSR BAHAGIAN A MEMBINA AYAT

LOKASI: PKG PARIT SULONG ANJURAN: PPD BATU PAHAT SASARAN: GURU-GURU ZON PT SULONG DAN SEMERAH

Wednesday, March 27, 2013

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB UPSR 2013







Penceramah yang dijemput kali ini ialah Puan Ruhiyati Mohd Taib dari SK Pt Ju. Beliau telah menanda kertas Bahasa Melayu UPSR selama 14 tahun. Selama 2 jam setengah calon-caalon UPSR 2013 telah didedahkan dengan teknik-teknik menjawab kertas Penulisan dan Pemahaman. Fokus lebih kepada kertas Penulisan terutama bahagian A dan bahagian C iaitu rumusan nilai murni.

Antara pesanan utama beliau ialah, TULISAN pelajar mestilah cantik dan kemas kerana yang menanda kertas Penulisan ini merupakan guru-guru yang telah berusia 30 - 50 tahun, yang mana mata mereka ada yang mula rabun.....   Jadi, pujuklah hati mereka dengan tulisan yang kemas dan mudah untuk dibaca.

Murid hendaklah menulis karangan ini antara 4-6 perenggan. Yang terbaik ialah enam perenggan.

PERSARAAN GURU BAHASA MELAYU

PN HJH ROHANI SUHAIMI, ialah seorang guru Bahasa Melayu SK Seri Pasir. Telah bertugas di SK Seri Pasir dan mengajar Bahasa Melayu selama 26 tahun di sini. Beliau telah berkhidmat dalam dunia pendidikan selama 36 tahun. Selamat bersara Pn Hjh Rohani.

Friday, February 22, 2013

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2013



PELAN STRATEGIK TAHUN 2011-2015
PANITIA BAHASA MELAYU SK SERI PASIR

ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian Bahasa
Melayu Masih Belum
Mencapai Kelulusan
100% Dalam
Peperiksaan
UPSR.
1.        Masih terdapat pelajar yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis.
2.        Lebih kurang 5-8% gagal dalam Pemahaman dan penulisan
3.        Kosa kata yang terbatas dan tidak meluas dan tidak dapat membina ayat yang gramatis.








1.        Meningkatkan kadar celik huruf dan sifar buta huruf.
2.        Meningkatkan kelulusan 100% dalam Pemahaman dan Penulisan.
3.        Meningkatkan penguasaan pelajar dalam kosa kata/perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis.
1.        Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
2.        Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.
3.        Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu.
4.        Menjadikan Bahasa Melayu mata pelajaran yang mudah dan menarik minat murid.
1.        100% murid menguasai kemahiran membaca dan menulis dari Tahun 1-6.
2.        Mencapai kelulusan 100 % dalam peperiksaan dalaman dan UPSR.
3.        Keupayaan murid untuk menguasai
Kosa kata dan seterusnya boleh membina ayat dengan baik.



PELAN TAKTIKAL 2013
BIDANG KURIKULUM
PANITIA BAHASA MELAYU SK SERI PASIR

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
KOS/
SUMBER
TOV
ETR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
Perkembangan
Staf
Meningkatkan kemahiran pedagogi dan teknik pengajaran guru
1.        Guru Besar
2.        Penolong Kanan 1
3.        Ketua Panitia Bahasa Melayu.
Mei-Ogos
RM 300/
Sekolah
80% guru mencapai skor keseluruhan
Sekurang-kurangnya 90%.
100% guru mencapai skor keseluruhan
Sekurang-kurangnya 90%.
Kemahiran
Pedagogi
guru
2.
Bengkel Teknik menjawab kertas Penulisan












Meningkatkan
Kemahiran murid dalam teknik menjawab kertas penulisan.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru-guru Bahasa Melayu
Mac-Ogos
RM 300/
Sekolah
80% murid
100% Murid
Peratus murid
Menguasai penulisan.
3.
Program 3P
Pengayaan, Pengukuhan dan Pemulihan
Dalam Kertas Pemahaman.



Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab kertas pemahaman.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru-guru Bahasa Mealayu.
Feb-Ogos
RM 300/
Sekolah
80% Murid
100%
Murid
Peratus murid
Menguasai Pemahaman.
4.
Program Menyalin
Karangan




Meningkatkan penguasaan pelajar dalam penulisan dan meluaskan kosa kata.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru Bahasa Melayu Tahun 3,4,5 dan 6.
Januari-Oktober
RM 100/
Sekolah
80% Murid
100% Murid
Peratus Murid
Menguasai kertas Penulisan.
5.
 Penggunaan
Akhbar Didik Dalam Kelas
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam mennjawab soalan-soalan UPSR
Guru Bahasa Malayu Tahun 6
Januari –
September
RM
90%
Murid
100%
Murid
Peratus
Murid
Menguasai
Pemahaman
dan
Penulisan









6.
Teka Silangkata











Meluaskan penguasaan pelajar terhadap kosa kata.
1.        Ketua Panitia
2.        Guru Bahasa Melayu tahun 4,5,6
Januari-November
RM 100/
Sekolah
70%
Tahun 4,5,6

100%
Murid tahun 4,5,6
Peratus murid menguasai Kosa kata.
7.










Sudut Bahasa Melayu
Di dalam Kelas
Meningkatkan
Penguasaan pelajar dalam
Tatabahasa khasnya penambahan
Ilmu tatabahasa
Dan kosa kata
1.        Guru
Bahasa
Melayu
Dan
Guru
Kelas
Januari-
November
RM 100/
Kelas
70%
Tahun 4,5,6
100%
Murid
Tahun 4,5,6
Peratus murid
Menguasai
Kertas
Pemahaman
Dan Penulisan
8.
Program Zoom A
Meningkatkan
Penguasaan pelajar dalam
Menjawab soalan-soalan mengikut aras yang sesuai.
1.Guru Tahun 6
2. En Burhan
Januari-
Ogos
RM 10 bagi setiap pelajar
80%
Tahun 6
100%
Murid Tahun 6
Peratus
Murid menguasai
Kertas Pemahaman.
9.
Kelas Malam
Meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam Penulisan dan Pemahaman
Bahasa Melayu
Guru Tahun 6
Februari-Ogos
RM 30
Seorang
pelajar
80%
Tahun 6
100%
Murid tahun 6
Peratus murid menguasai
Kertas Pemahaman dan Penulisan
10.
Kelas Hari Sabtu
Meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam Penulisan dan Pemahaman
Bahasa Melayu
Guru Tahun 6
Februari-Ogos
-RM 100
80%
Tahun 6
100%
Murid tahun 6
Peratus murid menguasai
Kertas Pemahaman dan Penulisan